Kiedy stosować drenaż wokół budynku?

Najlepszą receptą na suchy budynek jest wykonanie wokół niego drenażu. Instalację drenarską można założyć zarówno w trakcie budowy, jak i podczas renowacji już istniejącego fundamentu. Niestety jednak drenażu nie robi się zwykle przed postawieniem domu, tylko wtedy, gdy ten zaczyna już tonąć. Trzeba pamiętać, że podpiwniczone budynki są narażone na działanie wód gruntowych, które potrafią przeniknąć przez nieszczelną izolację i doprowadzić do zawilgocenia – a czasem nawet do zalania! – pomieszczeń znajdujących się pod ziemią.

W jakich okolicznościach drenaż jest konieczny?

Najogólniej mówiąc, drenaż niezbędny jest zawsze wtedy, gdy woda stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ścian fundamentowych, piwnicznych oraz podłogi na gruncie. Takie niebezpieczeństwo istnieje na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, który może się podnosić w okresie roztopów lub długotrwałych opadów deszczu. Drenaż budynku powinien być wykonany także w przypadku, gdy do zasypania wykopu pod fundament użyto ziemi o większej przepuszczalności niż ta, na której osadzony jest budynek. Przez piaszczyste warstwy może sączyć się woda. Jej nagromadzenie na dnie wykopu, gdzie filtracja jest bardzo utrudniona, może spowodować, że zacznie się ona przedostawać do wnętrza.

Co jeszcze warto wiedzieć o drenażu?

Najczęściej stosuje się drenaż opaskowy. System ten składa się z rur drenarskich w otulinach z geowłókniny i oczyszczających ich poszczególne odcinki studzienek kontrolnych. Jako materiał filtracyjny, który chroni drenaż przed zamuleniem i zapewnia jego nieprzerwaną drożność, stosuje się zazwyczaj żwir, pospółkę i piasek. Trzeba upewnić się, że nieruchomość umożliwia odprowadzenie wody z drenażu. Wykonanie instalacji nie przyniesie efektów, jeśli odciągniętej wody nie będzie gdzie usunąć.