Kiedy konieczne jest wykonanie iniekcji krystalicznej murów?

Sposobów na osuszanie budynków jest wiele. Jednym z nich jest iniekcja krystaliczna. To bardzo skuteczna metoda, która wymaga jednak specjalnego przygotowania. Przeprowadzona nieumyślnie może narobić więcej szkody niż pożytku.

Co to jest iniekcja krystaliczna murów?

Metoda iniekcji sprawdza się zarówno w przypadku nowoczesnego, jak i starego budownictwa. Można stosować ją do stworzenia izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz poziomej, bez konieczności odkopywania murów zewnętrznych i fundamentów. Nie wymaga ona także zrywania tynków. Osuszanie murów metodą iniekcji jest więc całkowicie bezproblemowe. Co więcej, nie wymaga ono również długich przygotowań. Cechuje je także ekonomiczność oraz ekologiczność. Metoda nie ingeruje w konstrukcję budynku, zwłaszcza jeśli przeprowadzona jest przez profesjonalistów. Iniekcja krystaliczna pozwala na osuszanie zabytków i innych miejsc o wartości historycznej lub kulturowej.

Jak przebiega iniekcja murów?

Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej polega na podciąganiu wody z gruntu przy pomocy aktywatora krzemianowego. Iniekcja wykorzystuje aktywator do identyfikacji kapilar w materiale budowalnym, które podciągają wodę z gruntu. Następni dochodzi do ich uszczelniania poprzez proces krystalizacji. Ze względu na specyfikę swojego działania, iniekcja krystaliczna bardzo dobrze sprawdza się w przypadku cegły ceramicznej oraz wapiennej zaprawy murarskiej. W pełni szczelną blokadę przeciwwilgociową otrzymuje się po tygodniu od wykonania iniekcji. W tym czasie mieszanina całkowicie wysycha i dochodzi do stopniowego osuszania się murów. Co ciekawe, metoda iniekcji jest praktycznie bezterminowa. Trwałość bariery przeciwwilgociowej będzie jednak zawsze uzależniona od wielu czynników.