W jaki sposób wierci się otwory iniekcyjne?

Jedną z metod stosowanych w celu osuszania murów jest iniekcja krystaliczna, która polega na wstrzykiwaniu specjalnego preparatu do otworów iniekcyjnych w murze. Na czym ona polega? W jaki sposób wierci się otwory iniekcyjne podczas osuszania murów metodą iniekcji krystalicznej?

Zasady tworzenia otworów iniekcyjnych

Otwory iniekcyjne powinny być wiercone na określonej głębokości i odległości od siebie, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu do iniekcji krystalicznej. W celu wiercenia otworów stosuje się specjalne wiertła, które pozwalają na precyzyjną pracę i uzyskanie odpowiedniej średnicy.

W przypadku osuszania murów metodą iniekcji krystalicznej, otwory iniekcyjne powinny być wiercone na całej powierzchni ścian, z wyjątkiem powierzchni pokrytych tynkiem lub malowanych. Tworzy się je wzdłuż linii poziomych lub pionowych, w zależności od rodzaju konstrukcji. Po wykonaniu otworów iniekcyjnych przystępuje się do wstrzykiwania preparatu do ścian. Jest on wprowadzany pod ciśnieniem, które może wynosić od kilku do kilkunastu atmosfer, w zależności od rodzaju konstrukcji i skali problemu wilgoci. Wstrzykiwanie preparatu powinno być dokładne i równomierne, aby zapewnić dobre rozprowadzenie materiału uszczelniającego.

Jak działa osuszanie murów metodą iniekcyjną?

Po wstrzyknięciu preparatu do ścian rozpoczyna się proces krystalizacji, który polega na reakcji preparatu z wodą zatrzymaną w porach konstrukcji. W jej wyniku powstają kryształy, które zamykają pory w ścianach i uniemożliwiają przenikanie wilgoci. Proces ten z reguły trwa kilka tygodni.  Iniekcja krystaliczna to skuteczna metoda osuszania murów. Wymaga ona jednak precyzyjnego wykonania otworów iniekcyjnych i dokładnego wstrzykiwania preparatu, dlatego powinna być przeprowadzana przez profesjonalistów.